ANBI

Over ons

The Stories of Love Movement richt zich op het wereldwijd ondersteunen van jongeren en hun gemeenschap door middel van het faciliteren van studiemogelijkheden. We richten ons in het bijzonder op het mobiliseren van zeer gemotiveerde jongeren in Colombia en maken het mogelijk dat zij een universitaire studie kunnen volgen, zodat ze een goede start maken in hun leven en hun carrière. Zodoende creëren we samen mooie groeimogelijkheden, wat ook een weerslag heeft op de gemeenschap. Binnen dit initiatief leveren de jongeren ook een bijdrage aan de ontwikkeling van hun leefomgeving door aan verschillende projecten te werken. Door het faciliteren van een studiemogelijkheid kunnen de jongeren hun eigen toekomst ontwerpen.

ANBI gegevens

Het Bestuur

Het officiële bestuur van The Stories of Love Movement bestaat uit 5 leden welke twee keer per jaar vergadert. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verleende diensten.
Rosita Paulo
Voorzitter (Tijdelijk teruggetreden wegens ziekte)
Ferdy van Lotten
Secretaris
Shangho Dekker
Penningmeester
Maria Gomez
Bestuurslid
Godfried Kleinsmann
Bestuurslid

Beleidsplan

Beleidsplan The Stories of Love Movement
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en zet zich altijd in voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het werven van fondsen, subsidies en sponsoren en het verkrijgen van
andere gelden om de hiervoor genoemde activiteiten te realiseren.
b. Het samenwerken met andere organisaties om de activiteiten te realiseren.
c. Het beschikbaar stellen van personen die de activiteiten van de stichting
zullen uitvoeren.
d. Het uitreiken van studiebeurzen aan jongeren uit een lage sociale
economische positie.
e. Begeleiding te bieden aan de jongeren bij het vormgeven van sociale
projecten ten behoeve van de sociaal-politieke, economische en culturele
ontwikkeling van henzelf en hun omgeving.
f. Het organiseren van trainingen en excursies ten behoeve van hun
professionele ontwikkeling.

Nieuwsbrief

Regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit om onze donateurs op de hoogte te houden van onze avonturen en on ontwikkelingen.
Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Alle nieuwsbrieven

Jaarverslag

In het jaarplan geven we een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten die we hebben gerealiseerd. Daarnaast biedt het jaarverslag het financiële overzicht en een toelichting op onze financiën.
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2022

Contactgegevens

Basisgegevens

Stichting The Stories of Love Movement
Putselaan 48B
3074 JC Rotterdam
T: +31 (0)6 3468 7751
E: thestoriesoflovemovement@gmail.com
I: www.thestoriesoflovemovement.com

RSIN: 859770795
KVK: 74097490

Bankgegevens

The Stories of Love Movement
Iban:NL95 ABNA 0849 3888 56
BIC:ABNANL2A

Paypal: paypal.me/tsolm
Crowdfunding

 

Social media